مراحل پذیرش در مرکز نوآوری شهید فخری زاده 

فرم پذیرش اولیه

ارسال درخواست پذیرش

فرم پذیرش اصلی

تکمیل اطلاعات شرکت و یا هسته فناور

فرم اعلام اموال

ارائه لیست اموال

مراحل درخواست حمایت

با حمایت های مرکز نوآوری فخری زاده به ایده های خود رنگ واقعیت بدهید

01. ایده اولیه

ارسال اطلاعات اولیه طرح های نوآورانه

02. تایید اولیه

ارائه اطلاعات تکمیلی و دفاع از طرح توجیهی

03. حمایت و اجرا

تصویب حمایت و اجرای طرح

 حمایت ها از شرکت های مستقر در مرکزحمایت مالی

_

حمایت های مالی از شرکت ها و هسته های فناور در قالب وام جهت راه اندازی کسب و کار و ساخت نمونه های اولیه.

ارائه خدمات محل استقرار کسب و کار

_

ارائه محل استقرار در مرکز نوآوری شهید فخری زاده برای شرکت های پذیرش شده. 

خدمات مشاوره ای

_

ارائه مشاوره های تخصصی در زمینه فعالیت شرکت ها و توسعه بازار.

    خانه خدماتتماس ارتباط با ما